Word

Thủ thuật về Microsoft Word

Cách tạo Mật khẩu bảo vệ tài liệu Microsoft Word và Excel

Người dùng có thể muốn bảo vệ tài liệu Microsoft Word hoặc bảng tính Excel để ngăn người dùng khác thêm, thay đổi hoặc xóa dữ liệu. Có thể thiết lập mật khẩu khóa tài liệu, yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để xem hoặc sửa đổi tài liệu. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu để ngăn người dùng sửa đổi các phần cụ thể của bảng …

Phím tắt trong Microsoft Word

Phím tắt trong Microsoft Word Dưới đây là danh sách các phím tắt thường được sử dụng trong Microsoft Word . Xem trang phím tắt máy tính nếu bạn đang tìm kiếm danh sách các phím tắt được sử dụng trong các chương trình khác. Xin lưu ý rằng một số lối tắt này có thể không hoạt động trong tất cả các phiên bản của Microsoft Word. ♦ Lưu …

Đăng ký nhận tin từ PhanmemChất

Đăng ký nhận Key, thủ thuật hấp dẫn nhất qua Email

Bài viết mới