Trang chủ Thẻ ghi lưu trữ: thủ thuật excel

Thẻ ghi lưu trữ: thủ thuật excel

Cách tạo tệp CSV

CSV là một định dạng tệp đơn giản được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng , chẳng hạn như bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu . Các tệp ở định dạng CSV có thể được nhập và xuất từ các chương trình lưu trữ dữ liệu trong bảng, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc OpenOffice Calc . CSV là viết tắt của ” c omma- s eparated v alues”. Các trường dữ liệu của nó thường được phân cách, hoặc phân …

Cách chuyển đổi một số thành văn bản trong Excel

Vì hầu hết dữ liệu được chèn vào bảng tính Microsoft Excel là số, theo mặc định, Excel xử lý tất cả các ô chỉ chứa các số dưới dạng số và không phải là văn bản. Nếu bạn nhập các số mà bạn muốn chỉ được coi là văn bản chứ không phải số, ngày tháng hoặc định dạng khác, hãy làm theo …

Cách tạo biểu đồ hoặc đồ thị trong Excel

Tạo biểu đồ Dưới đây là các bước cần thiết để tạo biểu đồ cơ bản trong Microsoft Excel và Sun OpenOffice Calc. Mở Excel hoặc Calc và tài liệu cho biểu đồ. Đánh dấu các giá trị bạn muốn biểu đồ. Ví dụ, nếu bạn muốn biểu đồ các tổng số tháng được liệt kê trong các ô từ A20 đến …

Cách ẩn hàng hoặc cột trong Excel

Trong Microsoft Excel , có thể ẩn một hoặc nhiều hàng hoặc cột . Đối với bất kỳ phiên bản Microsoft Excel nào, hãy làm theo các bước dưới đây để ẩn một hàng hoặc cột. Ẩn một hàng Để ẩn một hàng, hãy làm theo các bước dưới đây. Về phía xa bên trái của bảng tính , kích chuột phải vào với bạn chuột trên tiêu đề hàng cho hàng bạn muốn ẩn. …

Cách thêm hoặc xóa một ô, cột hoặc hàng trong Excel

Dưới đây là thông tin về cách thêm và xóa ô , cộthoặc hàng trong bảng tính Microsoft Excel. Thêm ô Lưu ý: Khi thêm một ô mới, bạn sẽ di chuyển (dịch chuyển) dữ liệu xung quanh ô đó xuống hoặc sang phải tùy thuộc vào cách bạn chọn để chuyển dữ liệu. Nếu có dữ liệu trong các ô lân cận xếp hàng với ô …

Tách bảng tính Microsoft Excel

Bạn có thể gặp khó khăn khi làm việc với tài liệu bảng tính Microsoft Excel dài và biết bạn đang làm việc trong hàng hoặc cột nào khi cuộn qua hàng trên cùng hoặc cột bên trái xa. Để giữ một hàng hoặc cột bị khóa tại chỗ, hãy chia bảng tính bằng cách di chuyển con trỏ chuột …

Cách sử dụng hàm Sumif với chuỗi văn bản trong Excel

Cách sử dụng hàm Sumif với chuỗi văn bản trong Excel Nếu bạn muốn tổng hợp các giá trị ô trong cột nếu một ô cột khác chứa một phần của chuỗi văn bản (ảnh minh họa phía dưới), bài viết này sẽ giới thiệu một số công thức đơn giản và cực kỳ dễ dàng Cách 1: Sử dụng …

Đăng ký nhận tin từ PhanmemChất

Đăng ký nhận Key, thủ thuật hấp dẫn nhất qua Email

Bài viết mới