Trang chủ Thẻ ghi lưu trữ: Outlook

Thẻ ghi lưu trữ: Outlook

Phím tắt trong Microsoft Outlook

Phím tắt trong Microsoft Outlook Dưới đây là danh sách tất cả các phím tắt chính trong Microsoft Outlook . PHÍM TẮT CÔNG DỤNG Alt + S Gửi e-mail Ctrl + Enter Gửi e-mail bạn đang soạn. Ctrl + C Sao chép văn bản đã chọn. Ctrl + X Cắt văn bản đã chọn. Ctrl + P Mở cửa sổ In. Ctrl + K Hoàn …

Đăng ký nhận tin từ PhanmemChất

Đăng ký nhận Key, thủ thuật hấp dẫn nhất qua Email

Bài viết mới