ExcelThủ thuật

Tách bảng tính Microsoft Excel

Bạn có thể gặp khó khăn khi làm việc với tài liệu bảng tính Microsoft Excel dài và biết bạn đang làm việc trong hàng hoặc cột nào khi cuộn qua hàng trên cùng hoặc cột bên trái xa.

Để giữ một hàng hoặc cột bị khóa tại chỗ, hãy chia bảng tính bằng cách di chuyển con trỏ chuột lên biểu tượng phía trên thanh cuộn bên phải hoặc bên phải thanh cuộn bên dưới.

Khi đã định vị chính xác, con trỏ chuột của bạn sẽ biến thành con trỏ hai mũi tên như trong hình.

Giữ chuột và kéo xuống hoặc sang phải cho đến khi tài liệu được tách ra khi cần.

Làm cách nào để tôi hủy liên kết?

Nếu bạn muốn xóa thao tác nhấp và kéo đường phân tách này trở lại phía trên hoặc bên phải của bảng tính cho đến khi nó biến mất và bỏ đi nút chuột.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *