ExcelThủ thuật tin học văn phòng

Phím tắt Tính tổng tự động trong Microsoft Excel

Nhanh chóng tạo công thức Microsoft Excel để lấy tổng của tất cả các ô bằng cách đánh dấu các ô bạn muốn biết giá trị và nhấn Alt và = ( bằng ) cùng nhau.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *