Phần Mềm Chất

Lỗi cài đặt Office 2013 Professional Plus 1: 1935 3: 0x80131049 4: IAssemblyCacheItem 5: Commit

Lỗi cài đặt Office 2013 Professional Plus 00

Lỗi cài đặt Office 2013 Professional Plus 00

Hiện tượng lỗi:

Khi bạn cài đặt mới hoặc cài các bản Update office 2013, 2016, 2019 nhưng không thành công và xuất hiện thông báo lỗi trên giao diện cài đặt:

1: 1935 2: {BBC00726-F9C9-4C83-B6F0-C85B2C69553} 3: 0x80131049 4: IAssemblyCacheItem 5: Commit 6: Policy.14.0.Microsoft.Vbe.Interop,fileversion=”15.0.4420.1017″,version=”15.0.0.00000000″,culture=”neutral”, publicKeyToken=”71E9BCE111E9429C”,processorArchitecture=”MSIL”

Nguyên nhân dẫn đến lỗi cài Office:

Cách sửa lỗi này:

Bước 1: Gỡ bỏ sạch Office ra khỏi máy tính

Sử dụng Công cụ gỡ Office chính hãng Microsoft: tải công cụ gỡ Office

Các bạn truy cập trang support của Microsoft: https://support.office.com/en-us/article/uninstall-office-from-a-pc-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8

Và tải và chạy công cụ:

Công cụ gỡ hết các bản Office tồn tại trên máy tính, bạn sẽ có thể phải khởi động lại máy.

Bước 2: Sửa lỗi .NET Framework

Các bạn tải và chạy Microsoft .NET Framework Repair Tool

 

Sau khi thực 2 bước trên, chắc chắn lỗi sẽ được khắc phục và việc cài đặt, sử dụng office sẽ bình thường trở lại. Chúc bạn thành công!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Exit mobile version