ExcelThủ thuật

Cách ẩn hàng hoặc cột trong Excel

Trong Microsoft Excel, có thể ẩn một hoặc nhiều hàng hoặc cột. Đối với bất kỳ phiên bản Microsoft Excel nào, hãy làm theo các bước dưới đây để ẩn một hàng hoặc cột.

Ẩn một hàng

Để ẩn một hàng, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Về phía xa bên trái của bảng tính , kích chuột phải vào với bạn chuột trên tiêu đề hàng cho hàng bạn muốn ẩn.
  2. Trong menu bật lên, chọn Ẩn .

Cách ẩn hàng hoặc cột trong Excel 01

Ẩn một cột

Để ẩn một cột, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Gần đầu bảng tính, ngay bên dưới thanh Menu hoặc Ribbon , nhấp chuột phải vào tiêu đề cột cho cột bạn muốn ẩn.
  2. Chọn Ẩn trong menu bật lên.

Cột ẩn được xác định bởi hai dòng giữa hai cột có vị trí cột ẩn, như trong hình trên. Nếu hai dòng giữa các cột không hiển thị, cột ẩn có thể được xác định bằng cách bỏ qua trong các tiêu đề cột. Trong hình trên, tiêu đề cột bỏ qua từ “A” đến “C” vì cột B bị ẩn.

Để ẩn nhiều cột, hãy đánh dấu từng cột để ẩn, sau đó nhấp chuột phải và chọn Ẩn trong menu bật lên. Tất cả các cột được đánh dấu sẽ bị ẩn.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *